Vår visjon - Naturligvis

I Bitehagen barnehage er vi opptatt av å bruke naturen som lekearena. Barna møter nye utfordringer, opplever mestring og utvikler trygge relasjoner og vennskap.

Vi utforsker og undrer oss sammen.

 

Bitehagen barnehage - Det naturlige valget

Våre verdier

For å kunne jobbe mot en visjon er vi avhengig av å ha noen styrende grunnverdier slik at vi samles om veien mot målet. Vi er enige om tre kjerneord i Bitehagen barnehage:

 

Relasjoner
Skapende
Ambisiøs
 

Relasjoner
Barna skal møte voksne som er gode relasjonsskapere, som støtter barnas initiativ til samspill og bidrar til at alle kan få leke og oppleve vennskap og meningsfylte aktiviteter. Alle barn skal kjenne på trygghet og tilhørighet hos oss.

 

Skapende
Personalet er opptatt av å skape noe sammen med barna, vi er åpne for barns initiativ til egne skapende uttrykk og barnas frie utfoldelse. Det er rom for kreativitet og nytenking, både i aktiviteter sammen med barna og i planlegging og drift.

 

Ambisiøs
I Bitehagen barnehage er vi ambisiøse ansatte som jobber for å være den beste barnehagen for barn, foresatte og personalet. Vi følger med på ny forskning og endringer i samfunnet, og synes det er viktig å stadig være i utvikling. Vi jobber for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv.

Våre fokusområder - natur og robuste barn

Natur

 

I Bitehagen barnehage står lek og turer i naturen sentralt. 

 

Barna i Bitehagen skal få være mye ute i all slags vær gjennom hele året, og få opplevelser og erfaringer med de ulike årstidene og endringene som skjer i naturen. Vi tar oss tid til å være nysgjerrige sammen med barna, utforsker og undrer oss sammen om det vi ser og sanser rundt oss.

 

Vi har et stort uteområde med varierte leke- og bevegelsesmuligheter. Rett utenfor gjerdet har vi «Lilleskogen» som brukes aktivt. Her fikk vi ny hinderløype høsten 2023, og har nå både monterte apparater og naturlig terreng med utfordringer, gjemmesteder og utallige muligheter til lek og undring.

Vi benytter oss av de flotte turmuligheter vi har i nærmiljøet og bruker minibussen til å dra på lengre turer.

 

Vi er opptatt av at barna får muligheten til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek, samt gode mestringsopplevelser, uansett alder og forutsetninger. 

 

Personalet i barnehagen:

  • tar seg tid til å være nysgjerrige sammen, utforsker og undrer seg sammen barna
  • er lekne og aktive voksne
  • er opptatt av at selve turen er et mål i seg selv

 

Robuste barn

 

I Bitehagen barnehage mener vi at et robust barn er et barn som opplever mestring og har en følelse av egenverd, det har en trygghet med seg som gjør at det tåler motgang, eller «tåler livet».

I rammeplanen står det at «Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»  Derfor jobber vi bevisst og systematisk med relasjonsarbeid i barnehagen, les mer om dette på EQ barnehage.

 

Per Schultz Jørgensen er forfatter og professor i sosialpsykologi, han sier at «Å styrke barnas robusthet vil si å gi dem en indre struktur, en indre tro på at de har en identitet; at de er den samme selv om alt forandrer seg, og gi barnet troen på at det er noe verdt.».

 

For at barn skal bli trygge på seg selv, er det viktig at vi voksne lar barna få eie sine egne følelser gjennom at vi anerkjenner at alle følelser er riktige for den som føler dem. Det er viktig at barna lærer å kjenne igjen følelsene sine og får hjelp til å regulere seg slik at de både kan stå i egne følelser og tåler andres følelser.

 

Personalet i barnehagen er tydelige voksne som:

  • gir barna nærvær og trygghet
  • møter barna i følelsene sine uten å frata dem ansvaret for eget liv
  • hjelper barna å mestre ulike situasjoner på egenhånd, innenfor trygge rammer

 

May Britt Drugli sier at «De gode erfaringene barn gjør i møte med andre barn og sensitive ansatte vil bidra til at robusthet, trygghet og motstandsdyktighet vil øke.»

 

 

Litteratur og lenker

Livsmestring og psykisk helse, Drugli og Lekhal

Relasjoner og Relasjoner med barn, Herdis Palsdottir

Utdanningsnytt - Robuste barn

EQ Institute

Forskning - Lek og natur

Barnehage.no - Robuste barn

Rammeplan