Minirussen

Vi har en kjempeflott gjeng med 13 skolestartere i alderen 5-6 år på avdeling Minirussen. På Minirussen ønsker vi at barna skal bli glad i og kjent med naturen slik at de ønsker å ta vare på den. Vi ønsker å skape gode opplevelser sammen med barna, som gir gode minner.

Med tanke på at avdelingen kun består av førskolebarn får barna et tett og godt samhold- og har gode muligheter for forberedelser til skolestart.

Fordi vi har en egen minibuss, har vi stor frihet til å oppdage nye og spennende steder. På vinteren er vi aktive på skøyter og ski. Vi kjører dit snøen er, dersom det er dårlige snøforhold på Spikkestad.

I skogen vil det alltid være nok av utfordringer, så alle vil kunne føle mestring på sin egen måte. Ved at hver enkelt får utfordringer og positive opplevelser vil også selvfølelsen styrkes. Det blir også et godt samhold i gruppa. Skogen er også en fin læringsarena for kreativitet og fantasi.

Ved siden av ulike temaer gjennom året, ønsker vi på Minirussen å sette søkelyset på vennskap og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna på Minirussen skal få oppleve gode samspillserfaringer med både voksne og barn i trygge omgivelser. Vi ønsker at alle barna skal oppleve at de har en eller flere venner i barnehagen.