Minirussen - 2018 barna

På avdelingen har vi i dag 11 barn som er født i 2018. Minirussen er en del av Storbarna.

Personalet på Minirussen er Jonas og May-Britt.

 

Alle barna på Storbarn teamet er noe felles om morgenen og ettermiddagen, og har hvert sitt opplegg i kjernetiden. Barna får ulike opplevelser inne og ute, og har blant annet faste turdager med og uten minibussen.

 

Minirussen har to faste turdager i uken, og har mange aktiviteter som ski, svømming, besøk på eldresenter ol. Det er også mange turdager til skogen hele året. I skogen vil det alltid være nok av utfordringer, så alle vil kunne føle mestring på sin egen måte. Ved at hver enkelt får utfordringer og positive opplevelser vil også selvfølelsen styrkes. Det blir også et godt samhold i gruppa. Skogen er også en fin læringsarena for kreativitet og fantasi.

 

Barna på Minirussen har eget skoleforberedende opplegg hvor det er ekstra fokus på selvstendighet, sosialkompetanse og lekekompetanse. Barna har eget opplegg mot sommerferien, med russeknuter, før de får rosa russelue til 17. mai.