Vepsebolet

På Vepsebolet er det 18 flotte barn i alderen 3 - 6 år. Barna deles inn i aldersinndeltegrupper i kjernetiden, på tvers av Bjørnehiet og Vepsebolet. 2019 barna er 14 stykker sammen med Heidi og Elin. 2018 barna er 12 stykker sammen med Jonas, Anne Lene og May-Britt. 2017 barna (minirussen) er 12 stykker sammen med Jeanette, Camilla og Lise. 

 

Alle barna på Storbarn teamet er noe felles om morgenen og ettermiddagen, og har hvert sitt opplegg i kjernetiden. Barna får ulike opplevelser inne og ute, og har blant annet faste turdager med og uten minibussen.

Fordi vi har en egen minibuss, har vi stor frihet til å oppdage nye og spennende steder. På vinteren er vi aktive på skøyter og ski. Vi kjører dit snøen er, dersom det er dårlige snøforhold på Spikkestad.

I skogen vil det alltid være nok av utfordringer, så alle vil kunne føle mestring på sin egen måte. Ved at hver enkelt får utfordringer og positive opplevelser vil også selvfølelsen styrkes. Det blir også et godt samhold i gruppa. Skogen er også en fin læringsarena for kreativitet og fantasi.

Ved siden av ulike temaer gjennom året, ønsker vi å sette søkelyset på vennskap og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få oppleve gode samspillserfaringer med både voksne og barn i trygge omgivelser. Vi ønsker at alle barna skal oppleve at de har en eller flere venner i barnehagen. 

 

Barna på Minirussen har eget skoleforberedende opplegg hvor det er ekstra fokus på selvstendighet, sosialkompetanse og lekekompetanse. Barna har blandt annet hver sin Trampolinebok hvor de jobber med ulike oppgaver, og mot sommerferien har de eget opplegg med russeknuter før de får rosa russelue til 17. mai.