Minirussen - 2018 barna

På avdelingen har vi i dag 11 barn som er født i 2018. Minirussen er en del av Storbarna.

Personalet på Minirussen er Jonas og May-Britt.

 

Alle barna på Storbarn teamet er noe felles om morgenen og ettermiddagen, og har hvert sitt opplegg i kjernetiden. Barna får ulike opplevelser inne og ute, og har blant annet faste turdager med og uten minibussen.

 

Det siste året i barnehagen er barna miniruss. Dette året har vi ekstra fokus på å gjøre barna rustet til skolestart, både ved å jobbe med selvstendighet og å gjøre skoleforberedende aktiviteter. Målet er at barna skal utvikle sosiale- og praktiske ferdigheter, og kunne sette ord på sine tanker og følelser.

 

Minirussen har to faste turdager i uken, og har mange aktiviteter som ski, svømming, besøk på eldresenter ol. Det er også mange turdager til skogen hele året. I skogen vil det alltid være nok av utfordringer, så alle vil kunne føle mestring på sin egen måte. Ved at hver enkelt får utfordringer og positive opplevelser vil også selvfølelsen styrkes, og det blir et godt samhold i gruppa. Skogen er en unik læringsarena for kreativitet og fantasi.

 

 I forberedelse til overgangen fra barnehage til skole følger vi planene til Asker kommune, og standarden Bygge bro. Det er viktig med et tett samarbeid mellom barnehage, skole og foresatte for å gjøre overgangen så god som mulig for barna.