Avdelinger

Bitehagen barnehage har fire avdelinger på huset med plass til ca. 62 barn. Rådyrkroken og Harestua er avdelinger for de aller minste barna (0 - 2 år). Bjørnehiet er en avdeling for barn i alderen 3-4 år. Minirussen er en egen avdeling for førskolebarna. Hvordan avdelingene er organisert kan variere noe fra år til år.

Les mer om de ulike avdelingene her.

RådyrkrokenHarestuaBjørnehiet - Minirussen

Dagsrytmen

Kl. 07.00Barnehagen åpner,
avdelingene er samlet
Kl. 08.15Frokost (matpakke)
Kl. 08.45Lek/ aktiviteter ute eller inne
Kl. 11.00-11.30  Lunsj
Lek/aktiviteter ute eller inne
Soving for de minste
Kl. 14.00Mellommåltid

Lek/aktiviteter ute eller inne
Kl. 17.00Barnehagen stenger.