Avdelinger

Bitehagen barnehage har fire avdelinger på huset med plass til ca. 62 barn. Rådyrkroken og Harestua er avdelinger for de aller minste barna (0 - 2 år). Bjørnehiet og Vepsebolet er avdelinger for barn i alderen 3 - 6 år. Hvordan avdelingene er organisert kan variere noe fra år til år.

Les mer om de ulike avdelingene her.

RådyrkrokenHarestuaBjørnehietVepsebolet

Dagsrytmen

Kl. 07.00Barnehagen åpner,
avdelingene er samlet
Kl. 08.15Frokost (matpakke)
Kl. 08.45Lek/ aktiviteter ute eller inne
Kl. 11.00-11.30  Lunsj
Lek/aktiviteter ute eller inne
Soving for de minste
Kl. 14.00Mellommåltid

Lek/aktiviteter ute eller inne
Kl. 17.00Barnehagen stenger.