Avdelinger

Bitehagen barnehage har fire avdelinger på huset med plass til ca. 62 barn. Rådyrkroken og Harestua er avdelinger for de aller minste barna (0 - 2 år). Bjørnehiet og Vepsebolet er avdelingene for barn i alderen 3-6 år. Barna deles inn i aldersdeltegrupper i kjernetiden, slik at det i praksis er 3 grupper på 2 avdelinger. 2017 barna, Minirussen, har eget skoleforberedende opplegg med fokus på selvstendighet, sosialkompetanse og lekekompetanse. 

Les mer om de ulike avdelingene her.

RådyrkrokenHarestuaBjørnehiet -Vepsebolet 

Dagsrytmen

Kl. 07.00Barnehagen åpner,
avdelingene er samlet
Kl. 08.15Frokost (matpakke)
Kl. 08.45Lek/ aktiviteter ute eller inne
Kl. 11.00-11.30  Lunsj
Lek/aktiviteter ute eller inne
Soving for de minste
Kl. 14.00Mellommåltid

Lek/aktiviteter ute eller inne
Kl. 17.00Barnehagen stenger.