Avdelinger

Bitehagen barnehage har fire avdelinger på huset med plass til ca. 62 barn. Harestua er avdelingen for de aller minste barna (0 - 2 år). Rådyrkroken, Bjørnehiet og Minirussen er avdelingene for barn i alderen 3-6 år. Minirussen, har eget skoleforberedende opplegg med fokus på selvstendighet, sosialkompetanse og lekekompetanse. 

Les mer om de ulike avdelingene her.

RådyrkrokenHarestuaBjørnehiet -Minirussen

Dagsrytmen

Kl. 07.00Barnehagen åpner,
avdelingene er samlet
Kl. 08.15Frokost (matpakke)
Kl. 08.45Lek/ aktiviteter ute eller inne
Kl. 11.00-11.30  Lunsj
Lek/aktiviteter ute eller inne
Soving for de minste
Kl. 14.00Mellommåltid

Lek/aktiviteter ute eller inne
Kl. 17.00Barnehagen stenger.