Avdelinger

Bitehagen barnehage har fire avdelinger på huset med plass til ca. 61 barn. Avdeling- og gruppeinndeling vil variere fra år til år med hensyn til barnas alder og sammensetning.

Harestua er avdelingen for de aller minste barna (0 - 2 år), småbarna.

Rådyrkroken, Bjørnehiet og Minirussen er avdelingene for barn i alderen 3-6 år, storbarna.

Minirussen, har eget skoleforberedende opplegg med fokus på selvstendighet, sosialkompetanse og lekekompetanse. 

Les mer om de ulike avdelingene her.

RådyrkrokenHarestuaBjørnehiet -Minirussen

Dagsrytmen

Kl. 07.00Barnehagen åpner, avdelingene er samlet
Kl. 08.00Frokost (matpakke)
Kl. 08.45Lek/ aktiviteter ute eller inne
Kl. 11.00 - 12.00Lunsj
Kl. 11.30-14.00

Lek/aktiviteter ute eller inne / sovetid

Kl. 14.00Mellommåltid, frukt og brød
kl. 14.30Lek/aktiviteter ute eller inne
Kl. 17.00Barnehagen er stengt