Harestua - en trygg start for de minste

Harestua er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år. Barnegruppen i år består av 12 barn. På Harestua er hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, samlingsstund og frileken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer, og vi som voksne har en veldig viktig rolle med tanke på å legge til rette for at de får gode erfaringer med samspill med andre barn. Vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.