Harestua - en trygg start for de minste

På avdelingen har vi i dag plass til 16 barn i alderen 0 - 3 år.

Personalet på Harestua er Stine, Marita, Irmelin, Anne Lene, Ida og Lise.

 

På Harestua er vi opptatt av en trygg start og relasjonsbygging, både for de som starter opp nye og for de barna som allerede går på avdelingen. Hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, sang- og musikkaktiviteter og leken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer, og vi voksne har en viktig rolle med tanke på å legge til rette for at barna får gode erfaringer med samspill med andre barn. Vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.

Det er mye fokus på selvstendighet og barna starter i det små med å øve seg på å ta av skoene selv, hjelpe til med hverdagslige oppgaver som å rydde bort matboksen sin etter frokost. Barna er ivrige og motiverte og det er mange mestringsopplevelser som feires i løpet av dagen. Barna er alltid ute en gang i løpet av dagen, og det legges tilrette for turer som er tilpasset barnas behov.

 

Personalet som jobber på småbarn er spesielt opptatt av å være tett på, nære og møte barna med varme og omsorg. Vi må alltid et blikk for de små uttrykkene som er barnas måte å kommunisere på og armer som alltid er klare for en omfavnelse eller strekke ut en hjelpende hånd.