Harestua

Harestua er en småbarnsavdeling med barn fra 0-2 år. Barnegruppen i år består av 12 barn. På Harestua er hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, samlingsstund og frileken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer. Vi som voksne har en veldig viktig oppgave. Vi skal veilede barna slik at de får gode erfaringer med samspill med andre barn. Det vil si at vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.

Ros og oppmuntring er et viktig virkemiddel for at de minste skal føle mestring og på den måten utvikle en positiv selvfølelse. Den atferden vi ønsker, er den atferden vi skal vie mest oppmerksomhet.