EQ barnehage - relasjonskompetanse


Bitehagen barnehage jobber for å bli en EQ-barnehage.

En EQ-barnehage har fokus på personalets relasjonskompetanse, der personalet utvikler og vedlikeholder sine evner til å møte barn med undring og anerkjennelse gjennom hele barnehagedagen.

 

Vi i Bitehagen barnehage er opptatt av at alle barna skal møte trygge voksne som er relasjonsbyggere med barna fra første dag i barnehagen, og ut deres barnehagetid.

Barn i alle aldre trenger en trygg voksen de kan komme til når de er lei seg, usikre, frustrerte eller trenger støtte, trøst eller hjelp til regulering av følelser. En trygg voksen fungerer som ladestasjon for barnet.

Vi er opptatt av at barn blir møtt  på en slik måte at de får  en følelse av å være bra nok og en viktig del av fellesskapet, gjennom å være åpne for at barn opplever verden annerledes enn oss voksne og et grunnleggende barnesyn der barn anerkjennes som individer med følelser, tanker og meninger; som fullverdige mennesker i det livet de lever som barn.

 

Det er alltid den voksne som har ansvar for relasjonen med barn.

Det betyr at personalet har et ansvar for å:

  • Anerkjenne barnas følelser
  • Støtte barna i å kjenne igjen og sette ord på egne følelser
  • Bruke personlig språk
  • Være tydelige voksne som setter gode grenser
     

 

 

May Britt Drugli sier at «Tidlige, gode relasjoner fremmer trivsel her og nå, gir også det beste utgangspunktet for senere utvikling. Gode relasjoner det beste vi kan utruste barn med, med tanke på at de skal tåle livet.».

 

En EQ-barnehage ivaretar punktet Livsmestring og helse i Rammeplan for barnehager som sier at «Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.» 

Les mer om EQ-barnehager på EQ Institute sine sider.