Rådyrkroken - en trygg start for de minste

På avdelingen har vi i dag 12 barn i alderen 0 - 3 år.

 

På Rådyrkroken er hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, samlingsstund og frileken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer, og vi voksne har en viktig rolle med tanke på å legge til rette for at de får gode erfaringer med samspill med andre barn. Vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.