Rådyrkroken - en trygg start for de minste

På avdelingen har vi i dag plass til 12 barn i alderen 0 - 3 år.

Personalet på Rådyrkroken er Cecilie, Irmelin, Mona, Ida og Apinya.

 

På Rådyrkroken er hverdagsaktivitetene, som måltid, påkledning, bleieskift, sang- og musikkaktiviteter og leken viktige arenaer for utvikling av sosial kompetanse. Det er i disse konkrete her - og - nå situasjonene at læringen skjer, og vi voksne har en viktig rolle med tanke på å legge til rette for at de får gode erfaringer med samspill med andre barn. Vi vil være aktivt tilstede der barna er og se etter de gode tingene barna gjør.

Det er mye fokus på selvstendighet og barna starter i det små med å øve seg på å ta av skoene selv, hjelpe til med hverdagslige oppgaver som å rydde bort matboksen sin etter frokost. Barna er ivrige og motiverte og det er mange mestringsopplevelser som feires i løpet av dagen.

 

Personalet som jobber på småbarn må være spesielt gode relasjonsskapere og møte barna med varme og omsorg, et blikk for de små uttrykkene som er barnas måte å kommunisere på og armer som alltid er klare for en omfavnelse eller strekke ut en hjelpende hånd.