Rådyrkroken - 2020 barna

På avdelingen har vi i dag 12 barn som er født i 2020. Rådyrkroken er en del av Storbarna.

Personalet på Rådyrkroken er Jeanette, Camilla, Trude og Lise.

 

Alle barna på Storbarn teamet er noe felles om morgenen og ettermiddagen, og har hvert sitt opplegg i kjernetiden. Barna får ulike opplevelser inne og ute, og har blant annet faste turdager med og uten minibussen. Barna på Rådyrkroken er mye ute og har både korte og lange turer, i nærområdet og turer med bussen.

 

På Rådyrkroken er det mye fokus på selvstendighet, treåringene vil klare mye selv og det er en stor utvikling som skjer i denne alderen. 

Barna på rådyrkroken viser mye omsorg for hverandre. De hjelper, trøster og inviterer med andre inn i leken. Alle utvikler seg i sitt tempo og blir både kjent med seg selv som individ, og seg selv som del av en gruppe. Det jobbes mye med å styrke selvfølelsen, tørre å ta egne valg og føle seg verdifull og viktig, samtidig som man noen ganger må vente på tur eller ta hensyn til andres ønsker.

Barna er fremdeles kroppslige og det er mye fart og aktivitet i denne gjengen.