Askerbarnehagene

 

Askerbarnehagene er alle barnehagene i Asker kommune, både private og kommunale.

Det er utarbeidet tre standarder for alle askerbarnehagene:

 

Trygg start i Askerbarnehagene

I Askerbarnehagene skal vi gi alle barn en trygg start i barnehagen. For å lykkes med en trygg start må relasjonskompetente ansatte forstå sin rolle som trygge tilknytningspersoner. Gjennom god informasjonsutveksling, dialog og relasjonsbygging før oppstart, legger barnehagen til rette for å trygge foreldrene. Gjennom fem dagers foreldreaktiv tilvenning kan foresatte og barnehagens tilknytningsperson bidra til trygg tilvenning for barna. 

Les mer her.

 

Trygt og godt barnehagemiljø i Askerbarnehagene

Alle barnehager plikter å følge barnehagelovens kapittel 8 fra januar 2021. Denne standarden beskriver alle barns rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø uten mobbing og krenkelser. Det er balnt annet fokus på personalets relasjonskompetanse og barnas lekefellesskap, samt retningslinjer for å både arbeide forebyggende og å gripe inn når et barn ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Les mer her.

 

Bygge bro

Overordnet standard som inneholder rutiner for samarbeid og kontinuitet i overgangen mellom barnehage, SFO og skole.

Barna skal møte barneklare skoler hvor tette relasjoner og tilknytning mellom barn og ansatte og barn seg i mellom, etableres. Standarden er forpliktende for alle barnehager og skoler i Asker. 

Les mer her.