Vår visjon - naturligvis

I Bitehagen barnehage betyr visjonen "Naturligvis" at barn, foreldre og ansatte i Bitehagen barnehage skal oppleve at vi ser alle, gir oppmerksomhet og viser omsorg. Hvert barn skal få mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted. Vi er åpne og viser respekt for ulikheter og behov hos barn, foreldre og ansatte.

Vi ønsker å være den beste barnehagen for barna med fokus på kvalitet, omsorg og trygghet, og dermed være det naturlige valget for foreldrene.

Fokus på kvalitet og omsorg skaper trygge barn, og dette er noe vi ønsker å oppnå i Bitehagen barnehage.

Leken er vår hverdag

Barnehageloven stadfester at: «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelse og aktiviteter i trygge, men samtidig utfordrende omgivelser.» I vår barnehage ønsker vi at dette fokuset på lek skal prege hverdagen til barn og ansatte.

Leken fremmer alle sider ved barnets utvikling, fysisk, psykisk og sosialt. Barna er i sentrum i lekens verden. Derfor har leken en så sentral rolle i barns oppvekst. Barnehagens jobb er å tilrettelegge for variert lek ute og inne, og gi barna tid og rom til å fordype seg i leken.

Leken er en viktig aktivitet i barnas hverdag. Her skaper barna sin egen kultur, og den foregår på barnas eget initiativ, er frivillig og indre motivert.

I leken legges det grunnlag for vennskap, trivsel og læring. I lekesituasjoner er det viktig med voksen tilstedeværelse, for å kunne veilede barn i sosialt samspill. Gjennom samhandlingen lærer barna å forstå sosiale forhold, utvikle vennskap og deltakelse i et fellesskap. Derfor er det viktig at de opplever varierte og positive opplevelser i samhandling med andre.