Vår visjon - Naturligvis

Alle barn i Bitehagen skal ha en trygg og innholdsrik hverdag, slik at de kan utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. Barna skal få være seg selv, og samtidig gi plass til andre. Vi tilbyr opplevelser, turer i naturen og voksne som er gode på relasjoner og omsorg.

Bitehagen barnehage - Det naturlige valget.

 

Leken er vår hverdag

Barnehageloven stadfester at: «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelse og aktiviteter i trygge, men samtidig utfordrende omgivelser.» I vår barnehage ønsker vi at dette fokuset på lek skal prege hverdagen til barn og ansatte.

Leken fremmer alle sider ved barnets utvikling, fysisk, psykisk og sosialt. Barna er i sentrum i lekens verden. Derfor har leken en så sentral rolle i barns oppvekst. Barnehagens jobb er å tilrettelegge for variert lek ute og inne, og gi barna tid og rom til å fordype seg i leken.

Leken er en viktig aktivitet i barnas hverdag. Her skaper barna sin egen kultur, og den foregår på barnas eget initiativ, er frivillig og indre motivert.

I leken legges det grunnlag for vennskap, trivsel og læring. I lekesituasjoner er det viktig med voksen tilstedeværelse, for å kunne veilede barn i sosialt samspill. Gjennom samhandlingen lærer barna å forstå sosiale forhold, utvikle vennskap og deltakelse i et fellesskap. Derfor er det viktig at de opplever varierte og positive opplevelser i samhandling med andre.