Våre verdier

Raushet

Barn:

Barna skal møte voksne som er gode relasjonsskapere og som gir av hele seg

 

Foresatte:

Foresatte skal møte voksne som har aksept for ulikheter og som viser interesse for barnet og familien

 

Kollegaer:

Vi viser raushet ved å dele av våre kunnskaper og ressurser, se barnehagen under ett og unne hverandre å være gode

 

Tillit

Barn:

Barna skal oppleve å bli sett og anerkjent for den de er og føle seg verdifulle i møte med oss

 

Foresatte:

Foresatte skal oppleve at de kan komme til oss hvis det er noe, og at vi ivaretar barnet deres på best mulig måte

 

Kollegaer:

Barna og barnehagens beste er alltid i fokus

 

Omsorg

Barn: 

Barna skal møte omsorgsfulle voksne som har en hånd å holde i eller et fang å sitte på, som gir barna et grunnlag for trygghet, trivsel, glede og mestring

 

Foresatte: 

Foresatte skal møte ansatte som ser dem og barna deres, som bidrar til et godt og trygt samarbeid hvor de føler de blir tatt på alvor, og har tid til den lille hverdagssamtalen

 

Kollegaer: 

Vi er opptatt av å lykkes sammen, jobber for et inkluderende arbeidsmiljø, aksepterer ulike roller og har en tydelig kommunikasjon