Personalet

RÅDYRKROKEN OG HARESTUA

Pedagogisk leder: Jeanette Lybeck

Pedagogisk leder: Gry Simonsen Vaeng

Pedagogisk leder: Katerina Rønneberg

Barneveileder: Mona Engen

Barneveileder: Elin Solberg

Barneveileder: Lise Jonassen

Barneveileder: Trude Engebakken Nilsen

Barneveileder: Nina Embretsen

Barneveileder: Tove Marit Sørensen

Fagarbeider: Ida Kristoffersen


VEPSEBOLET OG BJØRNEHIET

Pedagogisk leder: Kent Roger Myhre

Pedagogisk leder: Haldis Vaage

Pedagogisk leder: Rose Saunes

Idrettspedagog/fagarbeider: Ingrid Emilie Brevik

Fagarbeider: Irmelin Sømme

Fagarbeider: Camilla Pettersen (permisjon til mai 2020)

Barneveileder: May-Britt Vangen

Barneveileder: Anne Lene Jacobsen


DAGLIG LEDER

Ane Bjerke Storsveen